Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-14 23:26:58

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

17 Tháng 8

Lạy Chúa Giêsu, xin thương gìn giữ chúng con trong niềm tin, cậy, mến vào tình yêu vô biên của Chúa.  Chúa biết chúng con yếu đuối nhường bao, xin bao bọc và chở che chúng con, và ban cho chúng con niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Chúa mà thôi.  Xin tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành mà Chúa trao ban cho từng người chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin ban cho chúng con luôn yêu thương như Chúa hằng yêu thương chúng con.  Xin cho chúng con luôn chia sẻ tình thương cho những ai kém may mắn hơn chúng con.  Xin cho chúng con ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi nơi.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhân, và xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Xin thương xót đến các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, xin tha nhẹ phần phạt cho các linh hồn và đưa các linh hồn được thấy dung nhan của Ngài trên thiên đàng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB