Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-14 23:28:08

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

18 Tháng 8

Lạy  Chúa Giêsu, xin ban nhiều ơn lành của Chúa cho chúng con, để chúng con có thể vững vàng trên con đường của Chúa dành cho chúng con.  Xin giúp chúng con luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Chúa dành cho chúng con, và xin ban cho cho chúng con luôn sống sao cho đẹp thánh ý Chúa trong mọi việc hằng ngày chúng con làm.  Xin tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin cho chúng con luôn chu toàn thánh ý Chúa trong mọi việc hằng ngày chúng con làm, và xin cho chúng con luôn yêu thương nhau như Chúa hằng yêu thương chúng con.  Chúng con tin rằng khi chúng con yêu thương nhau là những lúc chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa luôn ở cùng chúng con.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhận, và xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Xin dâng lên Chúa các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, và xin tha mọi phần phạt và đưa các linh hồn ấy được lên thiên đàng hưởng hạnh phúc trường sinh muôn đời.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB