Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-18 21:40:00

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

20 Tháng 8 (CN Tuần Thứ 20 Mùa Thường Niên A)

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con luôn sống khiêm nhường giống Chúa.  Xin cho chúng con đặt hết mọi sự trong tay Chúa, để mọi sự của chúng con làm sẽ chỉ làm sáng danh Chúa mà thôi.  Xin cho chúng con luôn là khí cụ bình an của Chúa ở đời này và đời sau, và xin cho môi miệng của chúng con luôn ngợi ca tình thương của Chúa đến muôn đời.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương gìn giữ Đức Thánh Cha, các giám mục, các linh mục, cùng các tu sĩ nam nữ.  Xin ban cho các ngài luôn vững lòng trong ơn gọi mà Chúa trao ban và xin giúp các ngài luôn trung kiên trong việc phục vụ mà Chúa traon ban, và luôn vững lòng tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa luôn.  Xin thêm ơn gọi cho cánh đồng truyền giáo và mãi được ơn Chúa Thánh Thần gìn giữ mãi luôn.  Xin cho chúng con là con cái của Chúa luôn chu toàn thánh ý Chúa một ngày một hơn.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin cho chúng con luôn yêu thương nhau như Chúa hằng yêu thương chúng con.  Xin cho chúng con luôn sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa nhận ra tình thương của Ngài.  Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng là con cái của Chúa hơn.  Để ai nhìn vào chúng con sẽ thấy được tình yêu của Chúa nơi chúng con.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhân, và xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Xin dâng lên Chúa các linh hồn và trong tình yêu thương hải hà của Chúa mà Ngài đưa các linh hồn ấy được lên quê trời.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB