Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-20 22:37:54

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

22 Tháng 8

Lạy Chúa Giêsu, xin ban bình an của Ngài cho chúng con.  Xin cho chúng con luôn sống trong ân sủng của Chúa và giúp chúng con sống sao cho đẹp thánh ý Ngài mãi luôn.  Và trong niềm tin yêu và phó thác xin cho chúng con luôn sống theo tình yêu của Chúa hơn.  Xin tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót đến các linh hồn đang trong chốn luyện ngục, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, cúng các linh hồn thân bằng của từng người chúng con.  Xin tha mọi phần phạt cho các linh hồn ấy, và đưa các linh hồn ấy được lên thiên đàng hưởng hạnh phúc trường sinh cùng Người.  Xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin ban cho chúng con luôn sẵn sàng theo Chúa và chu toàn thánh ý Chúa mà thôi.  Xin dạy cho chúng con luôn yêu thương nhau như Chúa hằng yêu thương chúng con.  Xin cho chúng con luôn nhận mình nhỏ bé trước mặt Chúa và xin ban cho chúng con luôn là khí cụ bình an của Chúa luôn.  Xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB