Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-20 22:39:31

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

23 Tháng 8

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn đi theo con đường mà Chúa muốn chúng con đi, và xin giúp chúng con luôn chu toành thánh ý Chúa trong mọi việc chúng con làm.  Xin ban cho chúng con bình an khi có Chúa cùng đồng hành mãi luôn.  Và trong niềm cảm mến và tri ân, xin cho chúng con sống trong tình yêu của Chúa mà thôi.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin cho chúng con trung thành với ơn gọi mà Chúa mời gọi từng người chúng con và mai đây sẽ được Ngài cho hưởng hạnh phúc muôn đời.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhân, và trong thánh ý Ngài xin cho các bệnh nhân ấy được lành mạnh.  Xin thương xót đến các linh hồn mà chúng con dâng lên Chúa hôm nay, đặc biệt linh hồn Inê mà Chúa mới gọi về, xin vì lòng từ bi hải hà của Chúa mà Ngài thương đưa các linh hồn ấy được lên thiên đàng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB