Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-20 22:40:42

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

24 Tháng 8

Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con trong tình yêu thương của Chúa.  Xin giúp chúng con luôn đứng vững vàng trong đức tin và đừng để chúng con phải xa lìa Chúa mãi mãi.  Xin cho chúng con nhận ra tình thương của Chúa trong mọi việc chúng con làm.  Và xin tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, xin vì lòng từ bi của Chúa và qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh mà Ngài thương đưa các linh hồn được thấy dung nhan của Ngài trên quê trời.  Xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin cho chúng con luôn đi trên con đường mà Chúa dọn sẵn cho chúng con và xin ban bình an của Ngài cho chúng con.  Xin cho chúng con luôn phó thác trong tình yêu thương của Chúa mà thôi.  Xin thương chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB