Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-20 22:42:34

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

25 Tháng 8

Lạy Chúa Giêsu, xin thương gìn giữ chúng con trong ban tay quang phòng của Chúa.  Xin cho chúng con luôn trung thành cùng Chúa trong mọi việc Chúa trao ban cho chúng con và ban cho chúng con luôn là khí cụ bình an của Chúa mà thôi.  Xin cho môi miệng chúng con luôn ngợi ca tình thương của Chúa đến muôn đời.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin cho chúng con luôn sống theo thánh ý Chúa và luôn lằng nghe tiếng Chúa nhiều hơn trong cuộc sống chúng con.  Xin cho chúng con luôn sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa nhận ra tình yêu của Ngài.  Xin ban bình an của Ngài cho chúng con.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhân, và trong thánh ý Ngài, xin cho các bệnh nhân ấy được lành mạnh.  Chúng con cũng không quên dâng lên Chúa các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay.  Đặc biệt linh hồn Inê mà Chúa mới gọi về.  Xin tha mọi phần phạt cho các linh hồn ấy và đưa các linh hồn ấy được lên thiên đàng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB