Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-25 23:15:34

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

26 Tháng 8

Lạy Chúa Giêsu, xin ban bình an của Ngài cho chúng con và xin cho chúng con luôn sống khiêm nhường như Chúa.  Xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng Chúa luôn đồng hành cùng chúng con và Ngài luôn muốn chúng con sống trong ân sủng của Chúa.  Xin tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho chúng con.  Xin ban bình an của Ngài cho thế giới đang sống trong chiến tranh và đau khổ, để họ cũng cảm nghiệm được tình yêu của Chúa luôn.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin cho chúng con luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Chúa dành cho chúng con và xin cho chúng con luôn sẵn sàng đi trên con đường của Chúa dọn sẵn cho chúng con trong niềm tin, cậy, mến.  Xin cho chúng con luôn tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho chúng con.  Xin thương chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Xin dâng lên Chúa các linh hồn và xin tha mọi phần phạt cho các linh hồn ấy, và đưa các linh hồn ấy dược lên thiên đàng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB