Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-26 21:59:11

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

27 Tháng 8 (CN Tuần Thứ 21 Mùa Thường Niên A)

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con luôn sống trong tình yêu thương của Chúa.  Để tình yêu của Ngài luôn tác động trong tâm hồn của từng người chúng con.  Xin cho chúng con sống sao cho đẹp thánh ý Ngài, xin cho chúng con luôn tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho chúng con.  Xin sai chúng con ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa nhận ra tình thương của Chúa.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin phù trợ Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, và các tu sĩ nam nữ.  Xin ban cho các ngài luôn là khí cụ bình an của Chúa mãi luôn.  Xin giúp cho các ngài luôn vững vàng và ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa khắp nơi.  Trong tình yêu thương của Chúa Thánh Thần, xin cho cánh đồng truyền giáo luôn có nhiều ơn gọi luôn sãn sàng loan báo Tin Mừng của Chúa hơn.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót đến các linh hồn đang trong chốn luyện ngục, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, cùng các linh hồn thân bằng quyến thuộc của từng người chúng con.  Xin tha mọi phần phạt cho các linh hồn và đưa các linh hồn ầy được lên thiên đàng hưởng hạnh phúc trường sinh muôn đời.  Xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin ban cho chúng con luôn đi theo con đường của Chúa dọn sẵn cho chúng con, vì chúng con tin rằng khi chúng con đi theo con đường mà Chúa dọn cho chúng con là lúc chúng con tìm thấy được sự bình an của Ngài luôn ở cùng chúng con.  Xin cho chúng con luôn sống hiệp nhất trong tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi mãi luôn.  Xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB