Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-27 21:41:11

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

28 Tháng 8

Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con trong tình yêu thương của Chúa.  Xin cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa chỉ cho chúng con, vì chúng con tin rằng chúng con cùng một Cha trên trời.  Xin cho chúng con luôn chu toàn thánh ý Chúa dạy cho chúng con và giúp chúng con luôn trung thành cho đến cùng để mai đây sẽ được Chúa cho hưởng hạnh phúc cho những ai trung thành cho đến cùng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, đặc biệt linh hồn Maria mà Chúa mới gọi về, xin vì lòng từ bi hải hà của Chúa mà Ngài thương đón nhận các linh hồn ấy được lên thiên đàng.  Xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin cho chúng con luôn sẵn sàng noi gương của Chúa và sống theo ân sủng của Chúa luôn.  Và xin giúp chúng con luôn sẵn sàng loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa nhận ra tình thương của Ngài.  Xin cho chúng con luôn tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành mà Chúa trao ban cho chúng con.  Xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB