Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-27 21:42:55

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

29 Tháng 8 (Lễ Kính Thánh Gioan Bị Trảm Quyết)

Lạy Chúa Giêsu, xin thương ban cho chúng con luôn liên kết cùng Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, vì chúng con tin rằng trong Ngài chúng con sẽ tìm được bình an cho chính mình.  Xin cho chúng con luôn đi trên con đường mà Chúa dẫn chúng con đi và xin cho chúng con đừng bao giờ xa lìa Chúa cho dù một giây một phút.  Những vẫn một lòng tin tưởng vào bàn tay của Chúa quan phòng luôn.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin cho chúng con luôn sống sao cho đẹp thánh ý Ngài trong mọi việc hằng ngày của chúng con.  Xin cho chúng con luôn sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa nhận ra tình yêu của Ngài.  Xin cho chúng con luôn là chứng nhân cho tình yêu của Chúa một ngày một hơn.  Xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các linh hồn, và trong tình yêu của Chúa, xin tha mọi phần phạt cho các linh hồn và dẫn đưa các linh hồn được hưởng hạnh phúc muôn đời trên quê trời.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB