Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-27 21:44:27

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

30 Tháng 8

Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con và ban cho chúng con lòng tin tưởng tuyệt đối vào ban tay quan phòng của Chúa.  Vì chúng con tin rằng Chúa làm được mọi sự.  Xin cho chúng con luôn trung thành cùng Chúa cho đến cùng trong mọi việc Chúa trao ban cho chúng con, để mai đây sẽ được Chúa ban thưởng trên thiên đàng.  Xin ban bình an của Ngài cho chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin cho chúng con luôn sao cho đẹp thánh ý Ngài luôn mãi.  Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng là con cái của Chúa một ngày một hơn, để ai nhìn vào chúng con sẽ thấy được sự hiện diện của Chúa nơi chúng con.  Xin cho chúng con luôn yêu thương nhau như Chúa hằng yêu thương chúng con.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhân, và trong tình yêu thương mà Ngài chữa lành các bệnh nhân ấy được lành mạnh.  Xin dâng lên Chúa các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, xin tha nhẹ phần phạt cho các linh hồn ấy và qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh mà Ngài đưa các linh hồn ấy được lên thiên đàng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB