Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-27 21:46:25

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

31 Tháng 8

Lạy Chúa Giêsu, xin thương ban cho chúng con luôn sống yêu thương như Chúa hằng yêu thương chúng con.   Xin dạy cho chúng con luôn sống khiêm nhường như Chúa, để tình yêu của Chúa luôn sống trong chúng con, và bình an của Ngài luôn ở cùng chúng con.  Xin giúp chúng con trong mọi yếu đuối của chính mình luôn tìm đến Chúa để được đỡ nâng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương gìn giữ từng anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin ban cho chúng con ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa nhận ra được tình yêu của Chúa.  Xin ban cho ho chúng con luôn sống cho xứng đáng là Kitô Hữu đích thực qua Tin Mừng của Chúa luôn.  Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn yêu thương nhau như Chúa hằng yêu thương chúng con, vì chúng con tin rằng khi chúng con yêu thương nhau là lúc chúng con nhìn thấy được sự hiện diện của Chúa trong anh em.  Xin thương chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Xin dâng lên Chúa các linh hồn thân bằng quyến thuộc của từng người chúng con, các linh hồn thai nhi, và các linh hồn đang cần đến lòng thương xót của Chúa nhất.  Xin tha mọi phần phạt cho các linh hồn ấy và đưa các linh hồn ấy được về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB