Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-09-01 21:53:45

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

2 Tháng 9

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa những vui buồn của chúng con, xin ban ơn và thánh hóa, để chúng con luôn cảm nghiệm được tình yêu của Chúa ở cùng chúng con.  Xin ban cho chúng con luôn chu toàn thánh ý Chúa qua mọi việc hằng ngày chúng con và đem tình yêu thương cho những người chung quanh.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng linh Chúa các linh thai nhi, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thân yêu của từng người chúng con.  Xin tha mọi phần phạt cho các linh hồn ấy và đưa các linh hồn ấy được lên thiên đàng hưởng hạnh phúc trường sinh muôn đời.  Xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin ban cho chúng con luôn phó thác hoàn toàn trong tay Chúa, để Chúa luôn làm chủ chúng con.  Vì chúng con tin rằng khi có Chúa làm chủ chúng con thì mọi việc của chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa.  Xin cho môi miệng chúng con luôn ngợi ca tình thương của Chúa muôn muôn đời.  Xin thương chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB