Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-09-01 21:55:57

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

3 Tháng 9 (CN Tuần Thứ 22 Mùa Thường Niên A)

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con luôn sống theo thánh ý Chúa muốn cho từng người chúng con.  Xin ban cho chúng con luôn đặt mọi sự trong thánh ý Chúa.  Để Chúa luôn làm chủ từng người chúng con.  Xin sai chúng con ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa nhận ra tình yêu của Ngài.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin phù trợ Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, và các tu sĩ nam nữ.  Xin ban cho các ngài luôn là khí cụ bình an của Chúa mãi luôn.  Xin giúp cho các ngài luôn vững vàng và ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa khắp nơi.  Trong tình yêu thương của Chúa Thánh Thần, xin cho cánh đồng truyền giáo luôn có nhiều ơn gọi luôn sãn sàng loan báo Tin Mừng của Chúa hơn.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót đến các linh hồn đang trong chốn luyện ngục, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, cùng các linh hồn thân bằng quyến thuộc của từng người chúng con.  Xin thương thánh hóa các linh hồn và đưa các linh hồn ấy được lên thiên đàng cùng các thánh và Mẹ Người.  Xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con, xin chỉ cho từng người chúng con luôn sống yêu thương như Chúa và trong tình thương ấy chúng con sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa luôn ở cùng.  Xin tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho chúng con.  Xin cho chúng con luôn biết đón Chúa vào tâm hồn trong mọi nơi cũng như mọi lúc, vì chỉ khi chúng con có Ngài trong tâm hồn thì lúc đó chúng con mới cảm nghiệm được bình an của Chúa luôn ở cùng chúng con.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhân, và xin chữa lành các bệnh nhân ấy trong thánh ý Ngài.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB