Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-09-01 21:58:09

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

4 Tháng 9

Lạy Chúa Giêsu, xin thương ban cho chúng con luôn sống trong tình yêu thương của Chúa, và xin ban cho chúng con luôn sống sao cho đẹp thánh ý Ngài và ai nhìn vào chúng con sẽ thấy được sư hiện diện của Chúa luôn ở cùng chúng con.  Xin ban cho chúng con luôn tin tưởng rằng Chúa hằng yêu thương chúng con trong mọi biến cố của cuộc sống chúng con.  Xin ban bình an của Ngài cho chúng con.  Vì bình an của Ngài sẽ đem lại cho chúng con hạnh phúc muôn đời.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin ban cho chúng con luôn sống theo ơn gọi mà Chúa mời gọi chúng con, và chu toàn mọi việc mà Chúa muôn chúng con làm trong ơn thánh của Chúa.  Xin ban cho chúng con luôn trung thành cho đến cùng để mai đây sẽ được Chúa ban thưởng ở trên quê trời.  Xin đồng hành cùng chúng con và ban ơn lành của Chúa cho chúng con.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhân đặc biệt các bệnh nhân của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin thương chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Xin dâng lên Chúa các linh hồn mà chúng con dâng lên Chúa hôm nay trong giây phút thinh lặng này, đặc biệt linh hồn Maria mà Chúa mói gọi về, xin vì lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh mà Ngài thương đưa các linh hồn ấy được lên thiên đàng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB