Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-09-01 21:59:36

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

5 Tháng 9

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con luôn yêu thương nhau như chính Chúa hằng yêu thương chúng con.  Xin ban cho chúng con luôn cảm nghiệm tình yêu thương của Chúa luôn bao trùm chúng con trong mọi việc chúng con làm và xin ban cho chúng con luôn sống sao cho đẹp thánh ý Ngài trong mọi việc chúng con làm.  Xin tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin ban cho chúng con luôn sẵn sàng sống theo con đường của Chúa dọn cho từng người chúng con.  Xin cho chúng con ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa nhận biết tình yêu của Ngài.  Xin cho chúng con sống xứng đáng là con cái của Chúa một ngày một hơn.  Xin dạy cho chúng con luôn phó thác hoàn toàn vào bàn tay của Chúa mà thôi.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhân và xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Xin cầu nguyện cho các linh hồn.    Xin vì lượng từ bi hải hà của Chúa mà Ngài thương đưa các linh hồn ấy được lên thiên đàng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB