Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-09-05 18:55:33

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

7 Tháng 9

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con luôn sống trong yêu thương như Chúa hằng yêu thương chúng con.  Xin ban cho chúng con luôn đặt lòng cậy trong vào Chúa trong mọi việc chúng con làm.  Xin cho chúng con sống xứng đáng là con cái của Chúa một ngày một hơn, và sai chúng con ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa nhận ra tình yêu của Ngài.  Xin tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin ban bình an của Ngài cho chúng con.  Để chúng con luôn sống trong hạnh phúc mà Chúa hằng mong muốn trao ban cho chúng con.  Xin dạy cho chúng luôn sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa nhận biết Tin Mừng của Ngài.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhân, và xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, xin tha mọi phần phạt cho các linh hồn ấy và đưa các linh hồn ấy được lên quê trời.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB