Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-09-06 22:17:53

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

8 Tháng 9 (Sinh Nhật Đức Mẹ)

Lạy Mẹ Maria, xin chỉ cho chúng con luôn sống khiêm nhường như Mẹ khi xưa và chu toàn thánh ý Chúa trong mọi nơi của của cuộc sống chúng con.  Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Chúa như Mẹ, và trung thành cùng Con Mẹ cho trót cuộc đời chúng con.  Xin dạy cho chúng con luôn sống phó thác cùng Mẹ mãi luôn.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con can đảm đáp trả tiếng Chúa mời gọi qua mọi biến cố và phong ba.  Xin cho chúng con luôn ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa nhận ra tình yêu của Ngài, và mãi sống theo Lời Chúa mời gọi chúng con.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhân, và xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Xin dâng lên Chúa các linh hồn.  Xin vì lượng từ bi nhân lành của Chúa, mà Ngài thương đưa các linh hồn được lên thiên đàng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB