Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-09-08 23:13:02

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

9 Tháng 9

Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con trong tình yêu thương của Chúa.  Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa trong mọi việc hằng ngày chúng con làm.  Xin cho chúng con luôn tin tưởng Chúa muốn chúng con được hạnh phúc đời này và đời sau.  Xin sai chúng con ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa một cách trung kiên hơn.  Xin giúp chúng con luôn sống xứng đáng là con cái của Chúa một ngày mọt hơn.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót đến các linh hồn đang trong chốn luyện ngục, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, cùng các linh hồn thân bằng quyến thuộc của từng người chúng con.  Xin tha mọi phần phạt cho các linh hồn ấy qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh và xin đưa các linh hồn ấy được lên thiên đàng trong ân sủng của Ngài.  Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin cho chúng con luôn chu toàn thánh ý Chúa trong mọi sự và xin ban cho chúng con luôn sống sao cho đẹp thánh ý Ngài mà thôi.  Xin cho chúng con luôn chia sẻ tình thương cho các anh chị kém may mắn hơn chúng con.  Vì chúng con tin rằng mọi chia sẻ mà chúng con trao ban sẽ làm đẹp lòng Chúa.  Xin thương chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB