Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-09-08 23:14:54

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

10 Tháng 9 (CN Tuần Thứ 23 Mùa Thường Niên A)

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mỗi người chúng con luôn cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trao ban cho chúng con, và giúp chúng con sống xứng đáng là con cái của Chúa một ngày một hơn.  Xin tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa gia đình nhỏ bé của chúng con.  Xin cho chúng con luôn sống trong niềm tin phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa.  Xin cho chúng con luôn sẵn sàng sống theo ơn gọi Chúa mời gọi chúng con.  Và trong ân sủng của Chúa, xin tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin cho chúng con luôn mở rộng lòng thương xót đến các anh chị kém may mắn hơn chúng con, và giúp chúng con luôn chu toàn ý Chúa trong mọi việc chúng con làm.  Và xin sai chúng con ra đi làm chứng minh cho Tin Mừng của Chúa mà thôi.  Xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý của Ngài.  Xin thương xót đến các linh hồn, và đưa các linh hồn ấy được thấy dung nhan của Ngài trên cõi hằng sống.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB