Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-09-09 21:20:34

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

11 Tháng 9

Lạy Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót đến từng người chúng con, và ban cho chúng con lòng yêu thương của Chúa.  Xin giúp chúng con luôn tin tưởng tuyệt đối vào bàn tay quan phòng của Chúa, và xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa một ngày một hơn.  Xin dạy cho chúng con luôn làm mọi việc trong thánh ý Chúa, để được hạnh phúc muôn đời.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, xin vì lòng từ bi hải hà của Chúa mà Ngài thương đưa các linh hồn ấy lên thiên đàng.  Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con luôn bền vững trong đức tin, và ban cho chúng con luôn sống theo ân sủng của Chúa dành cho chúng con và sống theo ơn gọi mà Chúa luôn mời gọi chúng con.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhân, và xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB