Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-09-09 21:23:11

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

12 Tháng 9

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa tâm tư và ao ước của chúng con.  Để chúng con có thể cùng Ngài vượt qua mọi gian truân của cuộc sống.  Xin cho chúng con luôn trung thành cùng Chúa trong ơn gọi làm người của mình và nhận ra tình yêu của Chúa trong mọi việc hằng ngày chúng con làm và làm sáng danh Chúa trong mọi nơi cũng như mọi lúc mà thôi.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin cho chúng con luôn sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa.  Xin cho chúng con sống theo Lời Chúa mời gọi chúng con, để những ai nhìn vào chúng con sẽ thấy được sự hiện diện của Chúa nơi chúng con.  Xin bao bọc chúng con trong tình yêu của Chúa luôn.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhân, và xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Xin dâng lên Chúa các linh hồn, và xin vì lòng từ bi của Chúa mà Ngài thương đưa các linh hồn lên thiên đàng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB