Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-09-11 23:44:15

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

13 Tháng 9

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa tâm hồn đơn sơ của chúng con.  Xin cho chúng con luôn trung thành cùng Chúa cho đến cùng, để mai đây Chúa sẽ cho thưởng phần thưởng nước trời.  Xin cho chúng con luôn tìm kiếm ơn Chúa mà chu toàn và sống theo ân sủng của Chúa mà thôi.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin sai chúng con ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho khắp mọi nơi.  Xin cho chúng con luôn sống theo tình thương của Chúa mà thôi.  Xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Xin dâng lên Chúa các linh hồn, xin thương đưa các linh hồn lên thiên đàng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB