Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-09-11 23:50:36

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

14 Tháng 9 (Suy Tôn Thánh Giá)

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn tôn sùng thánh giá Chúa trong mọi nơi mọi lúc của cuộc sống chúng con, vì Chúa đáng được chúng con tôn thờ.  Xin thương gìn giữ chúng con trong tình yêu thương của Chúa.  Xin chỉ cho chúng con luôn sống theo con đường mà Chúa luôn mời gọi chúng con, và trung thành cùng Chúa cho đến cùng.  Xin tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các linh hồn, và qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh mà Ngài thương đưa các linh hồn lên thiên đàng hưởng hạnh phúc triền miên muôn đời.  Xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin cho chúng con luôn sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa, và yêu thương tha nhân như Chúa chỉ cho chúng con.  Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng là con cái của Chúa hơn.  Xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB