Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-09-11 23:58:22

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

15 Tháng 9 (Lễ Đức Mẹ Sầu Bi)

Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con luôn noi gương Mẹ mà sống theo thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống.  Xin cho chúng con luôn sống theo ơn gọi mà Chúa mời gọi chúng con.   Lạy Chúa Giêsu xin cho chúng con luôn đứng vững trong đức tin và luôn phó thác mọi sự trong tay Chúa.  Xin chỉ cho chúng con luôn sống trong yêu thương như Chúa hằng yêu thương chúng con.  Xin giúp chúng con luôn sống theo gương của Chúa, để chúng con có thể trở nên giống Chúa một ngày một hơn.  Xin tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho từng người chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa....  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin ban cho chúng con luôn sống trong tình yêu thương.  Xin cho môi miệng chúng con luôn ngợi ca tình thương của Chúa đến muôn đời.  Xin giúp chúng con luôn sống xứng đàng là con cái của Chúa hơn.  Xin ban cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa luôn ở cùng chúng con.  Xin cho chúng con luôn là khí cụ bình an của Chúa trong mọi việc chúng con làm.  Xin đặt lên tay Chúa các bệnh nhân, và xin chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Xin thương xót đến các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, xin tha mọi phần phạt cho các linh hồn ấy, và đưa các linh hồn ấy được về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB