Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-11-02 19:01:33

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

Anh Giuse @Mua_Khuya ( Mất Ngày 22 tháng 8 )

Giêsu-Maria-Giuse, con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn anh Giuse Mua_Khuya.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB