Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-11-03 09:09:08

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

Anh Phanxico Savier TAM NGUYEN ( Mất Ngày 20 Tháng 04 năm 2007 )

Giêsu-Maria-Giuse, con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn anh Phanxico Savier TAM NGUYEN.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB