Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-11-16 20:17:27

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

Chị AnNa Vong Ve Co Huong ( Mất Ngày 3 Tháng 10 Năm 2009 )

Giêsu-Maria-Giuse, con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn chị AnNa Vong Ve Co Huong.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB