Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-12-18 22:51:26

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

27 Tháng 12 ( Lễ Th. Gioan, Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng)

- Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, con muốn thì thầm với Chúa trong hang đá nhỏ bé kia. Vì chính nơi đơn sơ nghèo hèn đó chúng con sẽ gặp Chúa. Cũng vậy, xin cho chúng con cũng biết nhận ra Chúa, gặp gỡ Chúa qua chính những người nghèo hèn. Chớ gì chúng con biết sưởi ấm người khác bằng chính tình yêu như Chúa đã sưởi ấm thế gian bằng chính tình yêu của Ngài.

Chúng con cầu xin Chúa…Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Lạy Chúa Giêsu, Tình yêu Chúa là ngọn lửa bừng cháy trong con. Tình yêu Chúa làm ấm lên thế giới lạnh giá thiếu tình người này. Tình yêu Chúa hóa giải hận thù và tình yêu Chúa mang lại bình an cho chúng con. Xin cho chúng con ngọn lửa tình yêu ấy để chúng con biết mau mắn chạy đến với Chúa và tha nhân.

Chúng con cầu xin Chúa…Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB