Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-12-27 23:41:43

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

2 Tháng 1

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương những người khiêm nhường. Thánh Gioan tẩy giả đã đến trong sự khiêm tốn tuyệt đối. Để giới thiệu Chúa cao cả đầy tình yêu với người khác,có lẽ chúng con cũng phải cần có một thái độ khiêm tốn hạ mình, để danh Chúa được lớn lên. Nhưng đôi lúc chúng con chưa làm được. Xin Chúa thương giúp chúng con biết nhìn gương Thánh Gioan tẩy giả khi giới thiệu Chúa cho người khác.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là Đấng có từ trước muôn đời. Vì yêu thương loài người mà Chúa đã đến thế gian. Khi Chúa đến, Chúa muốn chúng con ăn năn xám hối về những tội lỗi đã phạm. Chúa muốn đến khi lòng chúng con sẵn sàng đón rươc Chúa. Và khi Chúa đến, Chúa muốn chúng con dâng cho Chúa tất cả những gì chúng con có. kể cả sự yếu đuối, sự ghen ghét, sự thù hận và tội lỗi xấu xa của chúng con. Xin cho chúng con biết cảm nhận sự tha thứ của Chúa và sự tha thứ của mình với anh em là phần phúc đời đời.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB