Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2018-01-05 12:44:01

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

6 Tháng 1

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa là con Thiên Chúa tối cao, lời Chúa là lời ban sự sống. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa và mang ra thực hành. Chớ gì danh Chúa được tỏ hiện khắp nơi trên hoàn vũ này.

Chúng con cầu xin Chúa....Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiền lành và nhân hậu bao dung với hết mọi người. Xin cho chúng con mặc lấy tinh thần phục vụ không vị lợi và khiêm nhường như thánh Gioan tẩy giả xưa kia khi giới thiệu Chúa với mọi người. Ước gì mọi người nhận biết Chúa là Đấng toàn năng muôn đời đã có và tràn đầy tình yêu thương.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB