Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2018-01-07 00:38:25

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

7 Tháng 1 ( Lễ Hiển Linh)

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng chiếu soi sự thật và ban sự sống cho chúng con. Ánh sáng soi dẫn chúng con đến với niềm vui, hạnh phúc và niềm tin tưởng vào sự sống vĩnh cửu mai sau. Xin cho chúng con luôn biết kiếm tìm đến Chúa qua chính ánh sáng tình yêu của Ngài.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa giáng trần đã tỏ mình ra cho các nhà đạo sĩ và những người có lòng thành kính, đơn sơ, chân thành được biết. Giờ đây xin Chúa cũng hãy tỏ mình ra cho những người chưa biết Chúa, cả những người chưa tin nhận Chúa, hay những người đang khao khát tìm kiếm sự thật, sự bình an và tình yêu thương.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB