Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2018-01-07 18:05:21

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

8 Tháng 1

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trút bỏ vinh quang mà đến với loài người chúng con. Chính sự khiêm tốn của Thánh Gioan tẩy dạy cho chúng con biết rằng. Chỉ những người khiêm nhường mới được mặc khải cho biết rằng, Chúa chính là con Thiên Chúa và tràn đầy Thánh Thần. Xin cho chúng con biết khiêm nhường khi đến với Chúa và với anh em của mình.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến, chúng con tin nhận Ngài là con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ trần gian. Xin cho chúng con thêm Thần Khí Chúa để chúng con vững vàng bước đi rao giảng tin mừng, giới thiệu Chúa với những người chung quanh chưa biết Chúa. Ước gì mọi việc âm thầm chúng con làm đều với lòng yêu mến và đem lại lợi ích cho các linh hồn.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB