Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2018-01-08 18:51:54

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

12 Thang 1

- Lạy Chúa Giêsu, quyền năng của Chúa cứu chữa loài người thoát khỏi vòng tội lỗi, khỏi nơi vực sâu, khỏi đau khổ, khỏi đau đớn, khỏi tủi tục. Nhưng chúng con biết để được quyền năng của Ngài giải cứu, chúng con cần phải có lòng tin tưởng cậy trông. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng mở lòng đón nhận tình thương của Chúa và tin tưởng vào quyền năng của Ngài.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Lạy Chúa Giêsu, khi xưa nhờ lòng tin của những người chung quanh mà Chúa dủ lòng thương cứu chữa người bất toại được lành. Nay chúng con cũng tin tưởng vào tình thương của Chúa qua lòng tin của anh chị em chung quanh. Xin cho chúng con được ơn chữa lành và nhờ lòng tin và thương xót của chúng con xin Chúa cứu rỗi các linh hồn nơi luyện ngục.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB