Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2018-01-08 19:32:44

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

14 Tháng 1

- Lạy Chúa Giêsu KiTô, Chúa biết rõ chúng con và Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ Chúa. Chúng con hạnh phúc và hãnh diện vì mình được làm con Chúa. Được làm một KiTô hữu. Nhưng đôi lúc chúng con sống chưa đúng với phẩm giá cao cả đó. Chúng con còn mê muội, thiếu bác ái và yêu thương. Xin sửa dậy chúng con theo đường lối Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn Thánh Phêrô làm Đá tảng để xây dựng Giáo Hội và Chúa đặt để Hội Thánh Chúa trên nền tảng vững vàng. Xin gìn giữ hướng dẫn Hội Thánh Chúa vượt qua những sóng gió khó khăn của thời đại thế giới ngày nay. Như nạn phá thai, đồng tính, ly dị, đàn áp tôn giáo, lạc giáo, ly giáo chống phá. Xin Chúa ban ơn Thánh Thần Chúa xuống trên Đức Thánh Cha, hàng giáo phẩm, giáo sĩ, linh mục, tu sĩ nam nữ của Chúa, luôn kiêm tâm trung thành xây dựng Hội Thánh trên nền tảng đạo đức Thánh Thiện và làm sáng danh Chúa khắp hoàn vũ.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB