Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2018-01-08 19:48:34

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

15 Tháng 1

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng cứu độ duy nhất. Chúa đáng tôn vinh muôn đời. Xin cho chúng con nhận biết Chúa và biết ăn năn xám hối vì tội lỗi mình đã mắc phải. Chúng con hay lên án kẻ khác trong khi chúng con thì muôn vàn lỗi lầm trước mặt Chúa. Xin Chúa thánh hóa chúng con để chúng con xứng đáng đón nhận ân sủng và ơn cứu độ Chúa hứa ban.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa tẩy rửa chúng con bằng nước hằng sống và ban Thánh thần cho những người bé mọn. Xin cho chúng con hằng tin tưởng vào tình thương của Chúa khi sống cũng lúc qua đời. Ước gì tất cả những linh hồn đang bị giam cầm nơi luyện ngục được giải thoái khỏi chốn tối tăm. Xin Chúa thương xót và tha thứ mọi tội lỗi mà các linh hồn đã vấp phải khi ở cõi thế. Để các linh hồn đó sớm về hưởng vinh phúc muôn đời.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB