Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-14 23:30:51

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

19 Tháng 8

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con có tâm hồn đơn sơ và khiêm nhu như Chúa, để chúng con có thể sống trong bình an mà Chúa luôn ban cho chúng con khi đặt mọi sự trong tình yêu của Chúa.  Xin thương gìn giữ chúng con, để chúng con luôn sống trong ân sủng của Chúa mà thôi.  Xin hiệp nhất chúng con trong tình thương yêu của Chúa trong suốt cuộc đời chúng con và ban bình an của Ngài cho chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin cho chúng con yêu thương nhau như chính Chúa hằng yêu thương chúng con.  Xin dạy cho chúng con tin tưởng rằng Chúa hằng ở cùng chúng con và Ngài luôn muôn chúng con luôn được hạnh phúc đời đời.  Xin tri ân cảm tạ vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho chúng con.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhân, xin cho các bệnh nhân luôn tin tưởng vào tình yêu Chúa quan phòng, và trong lòng tin yêu và phó thác thì Ngài chữa lành các bệnh nhân ấy trong thánh ý Ngài.  Xin dâng lên Chúa các linh hồn, đặc biệt linh hồn Tôma mà Chúa mới gọi về, và trong lòng từ bi hải hà của Chúa mà Ngài thương đưa các linh hồn ấy được về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB