Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-03-31 23:23:33

admin
Administrator
Registered: 2017-03-31
Posts: 6

Lời Nguyện

1. Lạy Chúa là Cha Nhân Từ, Chúa đã phán, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì Ta sẽ mở cho. Giờ đây chúng con nguyện xin Chúa cho linh hồn (…) là (Anh Chị gì) đã được Chúa cất ra khỏi thế gian, sớm được hưởng phúc trường sinh muôn đời.

Chúng con cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Lạy Chúa, xin cho người thân yêu của (Anh Chị gì) đã được rửa sạch bởi phép Rửa tội, đã được nuôi dưỡng bằng Mình Máu Thánh Chúa và đã được xức dầu bằng Dầu Cứu rỗi. Xin Chúa đoái thương cho linh hồn (….) được tham dự bàn tiệc thánh trên trời.

Chúng con cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Lạy Chúa, Chúa đã hứa phúc Thiên Đàng cho người trộm lành thống hối. Linh hồn (….) của (Anh Chị gì) đã yếu đuối, vấp phạm lỗi lầm khi sống ở trần gian. Chúng con xin Chúa thương xót, thanh luyện mọi lỗi lầm, và cho linh hồn (….) sớm hưởng niềm vui nước Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB