Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-12-11 16:27:50

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

18 Thang 12

- Lạy Chúa Giêsu, Ngôi lời nhập thể và ở giữa loài người chúng con. Còn gì cao đẹp cho bằng sự vâng phục của Cha Thánh Giuse, Thánh Giuse đã vì yêu mến mà vâng phục Thánh ý Chúa Cha, đón nhận Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Xin Chúa cho chúng con cũng biết vượt lên những suy nghĩ tầm thường nơi con người yếu đuối mà đón nhận Thánh ý Chúa trong mầu nhiệm yêu thương.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Lạy Chúa, chẳng có gì mà Chúa không đặt để trong chương trình cứu chuộc loài người. Thánh ý Chúa Cha đã có từ ngàn đời cùng với tình yêu của Ngài dành cho nhân loại. Xin cho chúng con luôn đặt niềm tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Xin giúp chúng con vững dạ an tâm, vâng theo lời Chúa mời gọi trong sâu thẳm tâm hồn mình.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB