Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-12-27 22:18:26

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

29 Tháng 12

- Lạy Chúa Giêsu, xin tinh yeu Chua luôn ở cùng chúng con luôn mãi. Chính khi chúng con được gặp Chúa, được Chúa đến thăm là chính lúc chúng con hạnh phúc vì chúng con đã biết ơn cứu độ đã đến. Xin cho chúng con lòng tin, sự bình an và ơn cứu độ trong ngày sau hết.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Lạy Chúa Giêsu hài đồng, Chúa đến đem ơn cứu độ cho nhân loại. Chúa đến đem niềm vui và lửa mến đến với hết mọi người, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, sang hèn. Xin cho chúng con cũng biết đem lửa mến của Chúa, thắp lên cho thế giới này thêm ấm áp tình yêu thương. Và chiếu tỏa ánh sáng của Chúa, niềm vui Chúa Giáng Sinh đến mọi người chưa biết Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB