Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-12-27 22:45:22

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

31 Thánh 12

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con, với tình yêu vô bờ bến. Chúa cũng muốn cúng con mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con cũng biết tha thứ cho nhau.

Chúng con cầu xin Chúa..Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nguồn an ủi và là sự bình an của chúng con. Xin cho lời Chúa thánh hiến chúng con. Cho chúng con cảm nhận được sự bình an của Chúa trong mọi giây phút cuộc đời. Cả khi chúng con gặp khó khăn, gian nan nhưng chúng con vẫn cảm nhận và tìm được sự bình an của Chúa nơi những người thân yêu của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB