Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2018-01-01 08:54:07

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

3 Tháng 1

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là con một Thiên Chúa. Thánh Thần luôn ngự trên Ngài. Xin Cho chúng con biết vâng lời Chúa Cha mà lắng nghe lời Ngài chỉ dạy chúng con. Chúa đã dạy chúng con bao nhiêu điều hay lẽ phải để chúng con nên công chính. Xin cho chúng con biết quý quý trọng, suy niệm lời Chúa hằng ngày mà tìm ra chân lý yêu thương của Ngài.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Lạy Chúa Giêsu, Tình yêu của Chúa Cha thật lớn lao. Đã ban tặng cho chúng con chính con một của Ngài, để cứu chuộc chúng con. Chúng con yêu mến Chúa Giêsu. Xin Chúa Giêsu cho chúng con được bước đi bên Ngài, được sống với Ngài, được chết cho sự thật và được sống lại vinh quang với Ngài.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB