Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2018-01-04 00:19:13

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 130

4 Tháng 1

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là chân lý, là lẽ sống của chúng con. Chỉ có Chúa mới có thể cứu chữa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa trong mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa phán ra tất cả đều được thực hiện. Xin Chúa phán một lời thì linh hồn chúng con sẽ lành sạch. Xin Chúa phán một lời để chúng con được cứu chữa. Chớ gì chính lòng tin của chúng con sẽ đem lại sự bình an, cho chính bản thân và cho cả những người thân yêu chung quanh chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB