Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2018-02-05 20:11:14

bethichconlua
Moderator
Registered: 2017-09-26
Posts: 159

Mừng Quý Anh Chị Có Sinh Nhật Trong Tháng 2

- Lạy Chúa, xin thương chúc lành và ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần xuống trên quý anh chị có Sinh Nhật trong Tháng 2:


1. Chị HoaDiepVang

2. Anh Ngo_Ngang

3. Anh CaVangTinhChua

4. Anh ConXinVang


- Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB